Geen PowerPoint maar ervaren

Op donderdag 27 oktober organiseerde Organisatieregie een leermiddag over het thema netwerkregie voor gemeentelijke vertegenwoordigers uit het hele land. Ik verzorgde daar een workshop: over professionals uit diverse organisaties die min of meer tot elkaar veroordeeld zijn in een urgente maatschappelijke opgave. Ik heb dilemma’s laten ervaren die dergelijke ‘gelegenheidsteams’ vaak tegen komen op weg naar het verlichten van de maatschappelijke pijn. Dat bracht nogal wat teweeg en sterkte mij in mijn veronderstelling dat het ervaren van deze dilemma’s de juiste gesprekken op gang brengt.

Verder lezen