Diensten

Afhankelijk van de klantvraag bied ik de volgende diensten aan: coachingtrainingen en workshops, proces- en intervisiebegeleiding en expertiseadvies.

Coaching

Onder coaching versta ik het zodanig gidsen van degene die mij een verandervraag voorlegt, dat deze daarop eigen maatwerk antwoorden vindt. Wel met behulp van mijn expertises en vooral door gezamenlijke probleemverheldering. De werkvormen om te komen tot werkbare antwoorden en verankering in gedrag kunnen zeer divers zijn. Lees meer over hoe ik coach. Op het gebied van coaching bied ik het volgende aan:

  • Persoonlijke coaching: coaching voor professionals op persoonlijke vraagstukken die zich ook zakelijk manifesteren.
  • Coaching on the job en advies: coaching op de aanpak van het werk voor adviseurs/experts, lijn-, project- en programmamanagers, opdrachtgevers en projectmedewerkers.
  • Coaching voor teams en begeleiding teamworkshops: ik coach teams in de door hun benoemde ontwikkelbehoeften.

Training & Workshops

In trainingen en workshops stel ik het bevorderen van kennis, vaardigheden, inzicht en bewustzijn op eigen handelen centraal. Daarmee komt het perspectief op de veranderopgave in een rijker daglicht te staan. Workshops zijn “compacte trainingen”, die een dagdeel of een dag duren. Trainingen beslaan vaak meer dagdelen. Lees meer over hoe ik train.  Ik geef trainingen en workshops op het gebied van onderstaande onderwerpen:

Proces- en intervisiebegeleiding

Proces- en intervisiebegeleiding zijn prachtige diensten om in te zetten bij vraagstukken waar nadrukkelijk verkenning van (oplossings-)richtingen of een probleemveld aan de orde is. Daar waar bij procesbegeleiding de dialoog tussen diverse belanghebbenden centraal staat, gaat het bij intervisiebegeleiding juist om het leren van het individu. Je kunt bij mij terecht voor:

Expertise-advies

Mijn expertise-advies betreft:

  • Inhoudelijk advies op het gebied van project- en programmamanagement, teamontwikkeling, leiderschap, organisatieontwikkeling en advisering als vak. Ik combineer advisering met andere diensten (coaching on the job, training, procesbegeleiding etc.). Wanneer ik leiderschaps- en implementatietrajecten begeleid is deze gecombineerde rol het meest zichtbaar.
  • Boardroomconsultancy, op het gebied van organisatieontwikkeling. In dit type (gevraagd en ongevraagd) advies leg ik de verbinding met wat ik zie aan patronen op organisatieniveau bij het inzetten van mijn andere diensten. Ik vertaal het naar mogelijke onderliggende ontwikkel- en sturingsbehoeften. Het strategisch niveau heeft baat bij deze informatie.

Reacties zijn gesloten.