Proces- en intervisiebegeleiding

Procesbegeleiding

In mijn ogen is de essentie van procesbegeleiding het met elkaar een beeld vormen en helderheid creëren: over een visie, een probleem, de te realiseren doelen, over de wijze waarop oplossingen tot stand komen. Meestal zijn diverse belanghebbenden betrokken bij deze dialoog. De kunst is een zorgvuldige weg met elkaar te bewandelen. En dat tijdens het zoeken en vinden van de inhoudelijk beste oplossing. Een zorgvuldige weg komt de kwaliteit van de inhoud en het commitment op het vervolg ten goede.

Intervisiebegeleiding

Intervisies zijn in mijn ogen bijeenkomsten waarbij aan de hand van 1 of 2 cases deelnemers leren om hun probleemoplossend vermogen te vergroten, zodat ze in toekomstige werksituaties een groter repertoire aanboren en dilemma’s makkelijker aangaan. Een case is een vraagstelling die zich in essentie laat duiden als “ik heb een probleem in mijn werk met… en weet niet goed hoe hiermee te dealen. Ik vind het lastig om…..”.

Reacties zijn gesloten.