Persoonlijke dynamiek en teamdynamiek

Ik verzorg trainingen voor medewerkers, leidinggevenden en teams op het gebied van persoonlijke dynamiek en teamdynamiek. Hierin gebruik ik het gedachtegoed van Insights Discovery.

Persoonlijke dynamiek

Aan de orde komen begrippen als perceptie, voorkeursdynamiek (getypeerd in een kleurentaal), introvert en extravert gedrag, voorkeur voor wijze van beslissen, wijze van informatie tot je nemen en te uiten. Deelnemers vullen voorafgaand aan de training een elektronische vragenlijst in waarmee hun persoonlijk profiel wordt opgemaakt. Aan de hand van de persoonlijke scores van deelnemers komen zaken aan de orde als:

 • Effectieve communicatie en verbindingen kunnen leggen met de ander
 • Waarde voor het team
 • Schuringen in het werk (inhoudelijk of met andere collega’s)
 • Mogelijk blinde vlekken
 • Suggesties voor ontwikkeling en het verzilveren van de potenties.
 • Persoonlijke vragen

Deze training duurt ca. 3-4 uur. Aantal deelnemers: tussen 1-16.

Teamdynamiek

Deze training vooronderstelt de voorkennis van de persoonlijke dynamiek. Aan de hand van de persoonlijke scores (ingeschat of met een vragenlijst precies opgemaakt) maak ik met de deelnemers de teamscore op en bespreek deze. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is de majeure dynamiek van dit team? En hoe verhoudt zich dat tot de strategie/de taken?
 • Wie heeft het lastig en waarom? Wiens potenties worden (on-)voldoende benut?
 • Welke valkuilen en kwaliteiten heeft dit team? En hoe daarop te sturen?
 • Welke thema’s spelen er binnen dit team en kunnen met deze inzichten verrijkt worden?
 • Hoe is de verbinding met andere samenwerkingspartners binnen en buiten de organisatie?
 • Welke afspraken zijn aan de orde?

Deze training duurt ca. een dagdeel en combineert goed met de training over persoonlijke dynamiek. De training is zowel geschikt voor leidinggevenden, project- en programmamanagers, als voor hun medewerkers in reguliere of tijdelijke teams zoals projectteams en programmateams. Maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van of ik deze training alleen verzorg.

Deze training kan tevens de opmaat vormen voor teamcoaching, afhankelijk van het vraagstuk wat centraal staat.

Reacties zijn gesloten.