Implementatie verandertrajecten

Het implementeren van een (deels) nieuwe werkwijze vergt nogal wat:

  • commitment
  • delen van beelden
  • op niveau brengen van kennis
  • aanleren van nieuwe werkwijzen
  • rolzuiver handelen
  • elkaar aanspreken, aanmoedigen, corrigeren
  • nieuwe formats/taal/instrumenten
  • antennes voor je krachtenveld ontwikkelen en benutten etc. etc.

Met getrainde medewerkers alleen ben je er dus niet. Dan gaan ze het niet per definitie anders doen.

In dit soort trajecten adviseer ik opdrachtgevers in het managen van dit traject en voer ik binnen dit traject ook deelopdrachten uit. Ik geef altijd aan wat dit traject betekent voor het management en de opdrachtgever zelf, om investeringen op dit vlak te kunnen laten renderen.

Reacties zijn gesloten.