Klantvragen

Vragen van klanten die op mijn pad komen laten zich in essentie duiden als:

  • Laat ons effectiever, efficiënter werken (meer resultaat, minder €, minder moeite voor hetzelfde werk)
  • Laat ons plezieriger en meer in verbinding met elkaar werken zodat we elkaars potenties meer benutten, de sfeer verbetert en er meer helderheid en focus ontstaat
  • Voeg kennis en vaardigheden toe (op het gebied van project- en programmamanagement, leiderschapsthema’s, teamdynamiek of adviesvaardigheden) en spiegel mij in hoe ik het doe in de praktijk
  • Faciliteer ons leerproces in de organisatie
  • Laat mij mijn huidige werking ervaren en oefenen met alternatief gedragsrepertoire
  • Geef mij hulp bij mijn professioneel persoonlijke vraagstukken
  • Faciliteer het gesprek binnen het team, de groep, de organisatie
  • Rek mijn bekende gedachten- en bewegingskader op

Reacties zijn gesloten.