Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement gaat voor mij over het professioneel kunnen managen en bijdragen aan het project of programma, of dat nu in de rol van programmamanager, projectmanager, projectmedewerker, opdrachtgever, stakeholder, ondersteuner of lijnmanager is. Diverse inhoudelijke thema’s spelen binnen project- en programmamanagement een nadrukkelijk een rol.

Er zijn globaal gezien 3 hoofdstromingen of projectmanagementmethodieken binnen de project- en programmamanagementwereld: Projectmatig en programmatisch Creëren (PMC en PGMC), Prince 2 (P2) en Projectmatig en programmatisch werken (PMW/PGMW). Mijn voorkeur gaat uit naar de meest breed gefundeerde, met tools doorspekte stroming: Projectmatig Creëren en Programmatisch Creëren. Een pragmatische toepassing van deze stromingen binnen de eigen organisatie verdient in mijn ogen de voorkeur. Het hoeft elkaar niet te bijten. De methode dient tenslotte de mens en het project/programma en niet andersom.

Aanbod project- en programmamanagement

Binnen deze expertise verzorg ik:

 • Trainingen voor onderstaande doelgroepen op diverse trainingsonderwerpen
  • opdrachtgevers van projecten
  • projectmedewerkers
  • beginnende projectleiders
  • senior projectleiders
  • staf en lijnmedewerkers die bij projecten betrokken zijn.
 • Procesbegeleiding van Project Start-ups (PSU).
 • Procesbegeleiding van projectevaluaties
 • Intervisiebegeleiding
 • Maatwerk themaworkshops voor projectbetrokkenen gerelateerd aan actuele casuïstiek
 • Coaching on the job aan betrokkenen zoals projectleiders en opdrachtgevers over de aanpak van hun project
 • Begeleiding aan implementatietrajecten binnen organisaties als het gaat om professioneel projectmatig werken. Dit gebeurt in de rol van programmamanager of adviseur, gecombineerd met trainingen, proces-begeleiding en coaching on the job.

Op het gebied van programmamanagement:

 • Begeleid ik vooral programma start-ups
 • Geef ik coaching on the job en adviseer ik betrokken programmamanagers en opdrachtgevers

Thema’s in klantvragen over project- en programmamanagement

 • Essentie van het vak (terminologie, lemniscaat, opfrissen), relaties tussen projecten programma’s, routine, processen)
 • De intake van de opdracht
 • Visievorming (programma)
 • Doelen formuleren en doelenboom (programma)
 • Kwaliteit van opdrachtgeverschap
 • Fasering, mijlpalen, eilanden van reflectie/pas op de plaats
 • Maken van een globaal en gedetailleerd activiteitenplan
 • Beheersing van planning, kwaliteit, informatie, kosten, project-/ programmaorganisatie, communicatie
 • Lijn- en projectorganisatie; lijn- en programmaorganisatie: machtsbalans
 • Risicomanagement
 • Stakeholders, ketenpartners en krachtenvelden
 • Persoonlijke dynamiek (en hoe te benutten)
 • Teamdynamiek (en hoe te beïnvloeden)
 • Lastige gesprekken, conflicthantering, stress
 • Leiderschapsissues (sturing zonder macht, situationeel leiderschap etc.)
 • Cultuur van het moederbedrijf en hoe te sturen
 • Implementeren van professioneel project- en programmamanagement

Reacties zijn gesloten.