Trainingen en workshops

Ik vind het van belang dat trainingen maatwerk zijn, verschillende werkvormen hebben en diverse leerstijlen bedienen. Daarnaast gebruik ik de ervaringen van deelnemers uit de praktijk bij het overbrengen van de leerstof. Sommige onderdelen in mijn trainingen en workshops staan in het teken van (nieuwe) ervaringen opdoen en het daarop reflecteren. Als dat laatste centraal staat in de training of workshop noem ik dat een ervaringsgerichte workshop.

Ik geef trainingen op het gebied van: projectmanagement, adviesvaardigheden, procesbegeleiding, leiderschapsvaardigheden, persoonlijke en teamdynamiek. Ik geef ook ervaringsworkshops op het gebied van leiderschap en samenwerking waarbij ik graag werkvormen gebruik uit de Argentijnse tango. Daarnaast gebruik ik ook niet cognitieve werkvormen uit andere gebieden om verandervraagstukken in ervaringsworkshops te doorgronden en te verankeren.

Maatwerk

Ik hou een gedegen intake met de opdrachtgever en liefst met een compacte vertegenwoordiging van de deelnemers. Ik gebruik deze informatie als basis voor het ontwerpen van de training of workshop zoals ik dat noem: “op de huid” van de organisatie. Dit zodat medewerkers die groeispurt kunnen maken die nodig is. Een training of een workshop moet tenslotte gaan renderen. En het is van belang dat de training of workshop niet op zichzelf staat, maar dat de deelnemers het verband zien en voelen met de dagelijkse manier van doen. Dat ze voldoende aanknopingspunten en stimulans vinden om met het effectieve/nieuwe gedrag en inzichten aan de gang te gaan. Leren op eigen casuïstiek om leerervaringen herkenbaar te verankeren.

Diverse werkvormen en leerstijlen

Ik hanteer tijdens mijn trainingen en workshops diverse werkvormen om individuele leerstijlen zoveel mogelijk te bedienen. Voorbeelden van werkvormen zijn: theorie, toepassing daarvan op eigen casuïstiek, logboeken, rollenspelen, reflectie op eigen handelen en tips van anderen, plenaire uitwisselingen, energetisch werk, kijken in de keuken van een ander, compacte intervisie-vormen etc.

Ervaringsgerichte workshops

Ervaringsgerichte workshops richt ik zo in dat ze zicht geven op het eigen ‘gewoontegedrag’ van deelnemers (en daarachter liggende persoonlijke vooronderstellingen, overtuigingen en thema’s). Ze ervaren via signalen van het eigen lijf, wat hun gangbare strategie is om met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Deze ervaringen gaan meestal het aangeleerde en wenselijke gedrag voorbij en laten andere dingen zien dan wanneer deelnemers alleen vanuit de reflectie, het hoofd of een theorie werken aan gedrag gerelateerde vraagstukken en thema’s.
Ik gebruik zowel werkvormen uit de Argentijnse tango, de theaterwereld, outdoor en systemisch werken.

Reacties zijn gesloten.