Over procesbegeleiding

In mijn ogen is de essentie van procesbegeleiding het met elkaar een beeld vormen en helderheid creëren: over een visie, een probleem, de te realiseren doelen, over de wijze waarop oplossingen tot stand komen. Meestal zijn diverse belanghebbenden betrokken bij deze dialoog. De kunst is een zorgvuldige weg met elkaar te bewandelen. En dat tijdens het zoeken en vinden van de inhoudelijk beste oplossing. Een zorgvuldige weg komt de kwaliteit van de inhoud en het commitment op het vervolg ten goede.

Veranderopgaven vergen goede procesbegeleiding en in mijn ogen is dat minimaal:

 • een zorgvuldige intake
 • een verkenning van betrokkenen en wiens stemmen van belang zijn voor de kwaliteit en draagvlak van de output
 • een goede focus, agenda
 • een beeld bij mogelijke werkvormen inclusief de bijbehorende voorbereidingen door de deelnemers

Zo werk ik als procesbegeleider: ik

 • luister veel
 • structureer de inhoud die voorbij komt en probeer het proces te overzien
 • houd oog voor de kwaliteit van de dialoog, voor de veiligheid waardoor alle (ook onorthodoxe of ‘controversiële’) inhoud op tafel mag komen en een plek krijgt
 • hou het doel van de sessies voor ogen en een kansrijk vervolg daarop (geloofwaardig, commitment, heldere afspraken)
 • heb geen belang bij de inhoudelijke uitkomst
 • let op de (diversiteit en relevantie van de) inhoudelijke inbreng
 • hou de betrokkenen en hoe ze erbij zitten in de gaten
 • neem de ruimte om te onderzoeken wat er speelt (ook als iets onder de mat lijkt broeien, of ongemakkelijk aanvoelt)
 • neem de vrijheid om dat wat in het moment op tafel moet komen ook de ruimte te geven en indien nodig de agenda ter plekke met deelnemers te herontwerpen

Reacties zijn gesloten.