Procesbegeleiding bij creatieve sessies

Procesbegeleiding bij creatieve sessies vergt een creatieve aanpak, een inspirerende omgeving, goede groepssamenstelling, een heldere vraagstelling, procesafspraken voor- en achteraf en vooral veel lol en veiligheid om ook echt “los” te kunnen gaan. Hierin benut ik ondermeer werkvormen en technieken van het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken), maar ook werkvormen uit de theaterwereld, beeldende kunst en storytelling. De kunst is om echt “out of the box” te gaan, te divergeren en pas later te convergeren naar kansrijke opties. Oefeningen om in de juiste sfeer en mindset te komen kunnen onderdeel uitmaken van het programma.

Reacties zijn gesloten.