Werkwijze in beeld

beweeg met je cursor over de afbeeldingen voor een korte toelichting

Diagnose en positiebepaling Samen kijken en monitoren Overzicht creëren Veranderopgaven begeleiden
Functionele diepgang creëren, onderzoeken Diverse verhalen horen Alert op perceptie, verlangen en potentie Tot bloei laten komen
Focus, verbinding van diverse invalshoeken Liefde voor bestudeerde en doorleefde wijsheid De franje voorbij en (ver)beeldend Op een ander spoor brengen
Transparantie en eigenheid Ander type contact faciliteren Kern vraagstelling doorgronden, waarnemen
Beweging faciliteren, (aan-)moed(-igen) Zaadjes (laten) planten Soms onorthodox Veiligheid en spelend leren Verrijken bewustzijn en inspiratie
Liefde voor vakmanschap Plezier hebben en maken

Reacties zijn gesloten.