Procesbegleiding bij Start-ups en evaluaties

Begeleiding van Project- en Programma Start-ups

Wanneer een project of een programma opstart, vergt dat het nodige aan organisatie binnen en rondom de opgave. Het is belangrijk dat dit met gefocuste aandacht van het hele team in een zogenaamde Project of Programma Start- up gebeurt. Hier begeleid ik als procesbegeleider de bijeenkomst. Externe procesbegeleiding speelt de project- of programmamanager vrij om voluit mee te kunnen doen in het met zijn/haar team gezamenlijk ontwikkelen van een plan van aanpak. Meestal zijn Start-ups meerdaagse bijeenkomsten met een tussentijdse pauze om zaken te kunnen uitwerken. Deze bijeenkomsten zijn altijd op maat ontworpen, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de projectmanager/programmamanager en genodigden.

Procesbegeleiding bij bespreekbaar maken projectevaluaties

Projectevaluaties zijn bijeenkomsten die ik nauwkeurig voorbereid om effectief en open te kunnen evalueren. Het wordt spannend als het project dat onder de loep ligt van strategisch belang is, in de kijker staat en veel heeft gekost. En het is voor deelnemers nog spannender als er naast de successen ook missers waren. Van beide kun je leren.

Ik stuur als procesbegeleider op het veilig op tafel kunnen komen van die leerpunten, hoe zoet, zuur of gekruid dan ook. Pas dan kunnen deelnemers ervan leren. Misschien voelt het voor de deelnemers kwetsbaar, maar dat heeft tenslotte meer effect op het leren en acteren in het vervolg dan het schoon vegen van de eigen straatjes. Ik vraag deelnemers naar wenselijke vervolgacties na verkenning en analyse van de leerpunten. Dit kan betekenen dat na de evaluatie, deelnemers gesprekken willen voeren met anderen buiten het evaluatiegezelschap: zij die het project ook hebben beïnvloed in het bereikte resultaat (denk aan opdrachtgevers als zij niet aan de evaluatie hebben deelgenomen, of aan lijnmanagers).

Reacties zijn gesloten.