Hoe beweeg ik anderen?

Er zijn nogal wat manieren om energie vrij te maken voor verandering en uiteindelijk het creëren en verankeren van de gewenste beweging. Een greep uit mijn repertoire om daarin te faciliteren:

  • Het samen kijken naar wat niet gezegd wordt, maar wat je wel kunt waarnemen. Ik geef taal aan wat zichtbaar/voelbaar is, maar nog niet gezegd. Ik wil integer boven tafel krijgen wat er onder de mat broeit en wat de gewenste beweging tegenhoudt of juist versterkt. Daarin benut ik signalen van het lichaam: mijn eigen lijf en dat wat zichtbaar is bij anderen. Mijn veronderstelling daarbij is dat wijsheid opgeslagen is in je lichaam: het lijf liegt immers nooit… je hersenen soms wel…. Congruentie en transparantie is hierin een belangrijk ijkpunt voor mijn handelswijze.
  • Ik ben uit op het verrijken van het bewustzijn, kennis, vaardigheden en ervaringen van mijn cliënten. Ik rek daarmee het denk- en ervaringskader op om zo de gewenste verandering bewuster te laten inzetten.
  • Ik gebruik diverse werkvormen, waaronder creatieve, en andere niet cognitieve technieken en werkvormen, (o.a. de Argentijnse tango, theater en clownerie, opstellingenwerk). Een enkele keer stap ik in de rol als performer (acteur, danser). Altijd ondersteunend aan mijn andere diensten en de veranderopgave waar de cliënt voor staat.
    Daarmee faciliteer ik een gevoelsmatige verankering van leer- of gewenste ervaringen.
  • Ik stuur op veiligheid, echt luisteren, waarnemen, onderzoeken. Experimenteren met nieuw gedragsrepertoire komt daarmee dichterbij. Spannend en kwetsbaar, maar voor mij duurt ‘eerlijkheid en authenticiteit het langst’. Ook daar schuilt voor mij een belangrijke voorwaarde om beweging te creëren.
  • Ik faciliteer een ander type contact. Bewegen met elkaar wordt daarna gemakkelijker en leuker.
  • Het maken van plezier. Veranderen wordt leuk. De fun-theorie vind ik lollig en inspirerend.

Reacties zijn gesloten.