Adviseren als vak

Adviseren als vak gaat voor mij over het inhoudelijk meester zijn over hetgeen je adviseert aan je opdrachtgever aan de ene kant en het managen van het adviesproces aan de andere kant. Binnen deze expertise kom ik in klantvragen diverse inhoudelijke thema’s tegen.

Bij het managen van het adviesproces gaat nog wel eens het een en ander mis, omdat het hart van veel experts (en hun leidinggevenden) bij de inhoud van het advies ligt en niet bij het proces. Ik werk hier met experts aan het grip krijgen op het eigen adviesproces. Daarbij gebruik ik naast mijn eigen werkervaringen, onder andere het gedachtengoed van Peter Block (Feilloos Adviseren) en het boek Crucial Conversations. Ik put ook uit het gedachtengoed van Projectmatig Creëren, afhankelijk van het type adviesvraag.

Binnen deze expertise verzorg ik:

 • Trainingen advies(v-)aardigheden, waarin met name het adviesproces -dus niet de vakinhoud- centraal staat. Hier zie je als voorbeeld een aantal thema’s  die ik in dergelijke trainingen behandel.
 • Coaching on the job waarbij ik, samen met de gecoachte, zijn/haar casus gerelateerde vraagstukken onder de loep neem, analyseer, het zelf oplossend vermogen prikkel en aanzet tot het aanwenden van nieuw gedrag en inzichten.
 • Begeleiding bij intervisiebijeenkomsten.

Thema’s in klantvragen over adviseren als vak

Thema’s die ik tegenkom in klantvragen over adviseren als vak zijn:

 • Kenmerken van de adviseur
 • Rollen in relatie tot adviesopgave (expert, co-creatie, uitvoerend)
 • Kwaliteit van de intake met de opdrachtgever
 • Fasering van het adviesproces
 • Wijze van contractering van opdrachtgevers en lijnmanagers
 • Kwaliteit van het opdrachtgeverschap en hoe daarmee te dealen
 • Beheersing van het adviesproces
 • De ander meenemen en beïnvloeden, het afstemmen en verbinden
 • Het kunnen voeren van het lastige gesprek
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering en stress
 • Jouw werking/impact
 • Interventies in het systeem
 • Presentatievaardigheden
 • Procesbegeleiding, hanteren van diverse werkvormen
 • Ethiek, integriteit, stevigheid en politieke druk

Reacties zijn gesloten.