Hoe kijk ik naar veranderopgaven?

Ik gebruik, afhankelijk van de klantvraag, diverse theoretische modellen en gedachtegoed. Dit om te kijken naar de veranderopgaven en het bewegingspotentieel binnen organisaties, teams en individuen. Een voor mij overkoepelend denkkader is de volgende:

Als je bereid bent veranderopgaven vanuit een gezonde mix van onderstaande invalshoeken te (laten) regisseren, ontstaat een gewenste beweging met een grote kans op duurzaam effect. En daarmee kwaliteit en ‘joie de vivre’ op de werkvloer. Deze invalshoeken zijn:

Reacties zijn gesloten.