Coaching

Coaching is een manier van leren gericht op het inzetten van nieuw gedrag of ander type interventie dan de gecoachte is gewend. Coaching kan zijn gericht op een persoonlijk ontwikkelvraagstuk van de gecoachte (persoonlijke coaching), of meer de nadruk leggen op een expertise of vaardigheid (coaching on the job van bijvoorbeeld projectmanagers, teamleiders, adviseurs, procesbegeleiders). Dat zijn de 1-op-1 coachingsgesprekken. En soms kan coaching ook een compleet team betreffen.

Voorwaarde voor de 1-op-1 coaching is dat de gecoachte gecommitteerd is aan zijn of haar eigen ontwikkeling en aan het verandervraagstuk daarbinnen. Voor teamcoaching is ook commitment aan de orde: als start in ieder geval bij de leidinggevende van dat team. Daarnaast speelt veiligheid een grote rol.

Coachingssessies kunnen in tijdsduur verschillen. Voor persoonlijke coaching trek ik meestal 1,5-2 uur  uit, voor coaching on the job ligt dat tussen een half uur en 4 uur. In het laatste geval is coaching on the job een vorm van personal training. Teamcoaching varieert in tijdsduur tussen een dagdeel en een serie dagdelen, afhankelijk van het vraagstuk.

Reacties zijn gesloten.