Focus en commitment: “Waar smelt jij van?”

bron: Thinkstock

Bij een van mijn opdrachtgevers is een deel van het werk gesubsidieerd. Zij moeten daarvoor jaarlijks werkplannen maken ter beoordeling van de Provincie. Het zijn eigenlijk programma’s waar even een pas op de plaats gemaakt moet worden en focus gecreëerd voor het werk in de komende tijd. Mijn opdrachtgever vroeg me of ik een aantal gesprekken zou willen begeleiden om de input van diverse stakeholders, ketenpartners alsook die van hun eigen experts op te halen zodat ze robuuste werkplannen kunnen overleggen. Volgens mijn opdrachtgever was er grote kans op spraakverwarring en ook op deelnemers die individuele belangen voorop zouden kunnen stellen. Het echt naar elkaar luisteren zou ook wel eens een probleem kunnen zijn. Er speelde kennelijk veel onder de oppervlakte.

Ik heb inmiddels 4 dagen met ze gewerkt als procesbegeleider, het was 34o en de terminologie van de werkplannen inderdaad vatbaar voor een uitleg die alle kanten op zou kunnen vliegen. Ik heb het daarom eenvoudig gehouden en het gesprek begeleid aan de hand van een aantal simpele vragen en werkvormen waarbij we ieders antwoord wilden horen om de invulling van het programma echt gedragen te houden: Als jij de baas zou zijn en een toverstokje zou hebben, waar is het je dan ten diepste om te doen? (Waar smelt jij van?) En wat is, in jouw ogen, daarin urgent? Wat gaat er mis als je daar niet op investeert? Wanneer doen we, in jouw ogen, de goede dingen en waarom, los van of je het eens moet zijn met de anderen? We halen ieders wijsheid op hoe groots of klein uitgedragen dan ook.

Deze simpele vragen, met wat eenvoudige werkvormen, oprechte interesse, doorvragen, ijsjes, koekjes, lunch en humor leverde het constructieve gesprek op en verrassend veel begrip over en weer. En daarmee ontstond focus en hernieuwd commitment. Mijn opdrachtgever heeft zich ontzorgd gevoeld en met hem ook zijn projectleiders.

Ze kunnen weer door en het allerbelangrijkste wat mij betreft: ze gaan door met de goede werkzaamheden voor 2020 en meer in verbinding met hun ketenpartners/stakeholders. De wereld wordt weer een stukje mooier.

Reacties zijn gesloten.