“Deze training gaat over mij!”

Bij een van mijn klanten gaf ik een training over Projectmatig Creëren. Een mooi gedachtengoed over projectmanagement wat zeer aanvullend is ten opzichte van hun improviserende manier van doen. Dat zit in hun cultuur. Er was zowel de behoefte aan ‘planmatig en gestructureerd werken’ alsook een allergie daarop. Ik koos ervoor de training vooral vanuit de dialoog met hen op te pakken en zeker geen ‘sheetjes met trainingsstof op te lepelen’.

Hun eigen casuïstiek en vragen waren leidend in de te behandelen stof. Dat werkte en gaf deelnemers heel veel energie. Gewoon met elkaar onderzoeken waar het gedachtengoed dienend is en een gezamenlijk beeld krijgen op de consequenties van het (niet) toepassen. Na de laatste trainingsdag had een deelnemer me niet een mooier compliment kunnen geven: deze training ging over mij!

Reacties zijn gesloten.