Team als steunpilaar

Een klant vroeg onlangs aan mij:  We benutten elkaar binnen ons team te weinig, terwijl de context en het type vragen waarin we werken heel vergelijkbaar zijn. Onze mensen zijn vaak op pad en maken nauwelijks tijd voor kennisdeling: alles moet snel. We hebben daarnaast als team nog te weinig gemeenschappelijke taal voor ons vakgebied. Dat praat lastig en op termijn is dit ondermijnend aan ons bestaansrecht en gaat onze klant elders shoppen.

We willen goed project- en programmamanagement binnen onze organisatie kunnen verzorgen. Een project- of programma-manager leveren die kan dealen met onze organisatie-eigenaardigheden en onze -cultuur. Heb jij hier iets voor? En dat het liefst in een paar opleidingsdagen.”

Zo, dat was geen gemakkelijke vraag. Zeker omdat deze vrij breed en ambitieus was gesteld. En natuurlijk moest ook dit snel…

Na samen stevig sparren, heb ik een combinatie van training en teamontwikkeling geadviseerd en verzorgd. Het trainingsdeel bestond deels uit taal/kennis en vaardigheden voor cruciale onderdelen van het vak project- en programmamanagement. Daarnaast liet ik dit team hun eigen organisatiecultuur op diverse aspecten in beeld brengen.

Het teamontwikkelingsdeel bestond uit, enerzijds reflecties op hoe met de organisatiecultuur en haar eigenaardigheden te dealen (d.w.z. waar is het dienend, waar fnuikend voor het werk; wat vraagt dat van jou en jullie als team; wat is daarin lastig voor jou als mens). Anderzijds heb ik ze een paar compacte krachtige ‘onorthodoxe’ intervisiemethoden op eigen casuïstiek laten toepassen. Dat bleek een schot in de roos: snel tot de kern van de casuïstiek doordringen en zeer leerzaam voor individu en team.

De voornemens en feedback aan het eind van deze teamdagen logen er niet om: “We gaan elkaar nu echt actief opzoeken want het heeft zin, ook al zegt de waan van de dag andere dingen”, “We hebben elkaar nog meer gezien als mens met zijn/haar talenten en hulpvragen”, “We hebben taal en tools gekregen op een paar essentiële punten in ons werk. Dat maakt kennisdeling gemakkelijker.”

Mocht je als lezer nu denken, “mijn team ziet elkaar ook niet zoveel…” :

Mijn ervaring is dat het investeren op gezamenlijke beeldvorming, taal, tools en op veiligheid binnen het team wonderen kan verrichten. Het helpt individuele professionals om daarna vanuit het team gesteund ‘als relatieve eenling’ te acteren in lastige omgevingen en vraagstukken die ook wat vragen in de stevigheid als mens. Dit lukt dan veel beter omdat hij/zij kan leunen op het zakelijk thuisfront: het team. En dat scheelt een slok op een borrel.

Reacties zijn gesloten.