Geen PowerPoint maar ervaren

Op donderdag 27 oktober organiseerde Organisatieregie een leermiddag over het thema netwerkregie voor gemeentelijke vertegenwoordigers uit het hele land. Ik verzorgde daar een workshop: over professionals uit diverse organisaties die min of meer tot elkaar veroordeeld zijn in een urgente maatschappelijke opgave. Ik heb dilemma’s laten ervaren die dergelijke ‘gelegenheidsteams’ vaak tegen komen op weg naar het verlichten van de maatschappelijke pijn. Dat bracht nogal wat teweeg en sterkte mij in mijn veronderstelling dat het ervaren van deze dilemma’s de juiste gesprekken op gang brengt.

Het ging over het ervaren van bijvoorbeeld de urgentie van de opgave; de eigen persoonlijke drijfveren in relatie tot de gekozen doelen; de spanning binnen en rondom het team; investeren in het eigen persoonlijk leiderschap of in het welzijn van het team; de mate van openheid en onderling vertrouwen; het (mogen) onderhandelen; de belangen van de eigen lijnorganisatie vs. die van de maatschappelijke opgave.

Een opvallend beeld tijdens deze workshop was dat de belangen van de eigen lijnorganisatie meestal groter waren dan het gekozen gezamenlijke belang. En ook dat het investeren in het team niet zo populair was. Laten we onze taken maar uitvoeren. Terwijl in de verbinding juist de kracht zit in het tackelen van een complex probleem.

Kortom er was heel veel te zien en te ervaren. En dat met een flinke dosis rekwisieten waaronder een dik elastiek rondom de gelegenheidsteams aangespannen zodat groepjes mensen ‘met een strikje eromheen’ van opgave naar opgave liepen. Op weg naar/of juist weg van de kroketten, ijsjes, schrijnend en wenkend beeldmateriaal, bier, fruithapjes, een knuffelkussen en deelopdrachten. De ervaringen waren na de eerste totale verwondering positief en er vielen heel wat kwartjes. Rode konen, grote ogen en in een keer heel veel gepraat tussen de teamleden en teams. De elastieken bleven onbedoeld nog even zitten.

Een opvallende uitspraak van een van de deelnemers was: “Ik realiseer me nu pas dat ik veel te strak opgesloten ben…. Ik heb me figuurlijk laten inpakken en heb binnen het elastiek meer ruimte nodig om mijn ding te kunnen doen. Ik hobbelde maar braaf mee…”

Wil je verkennen of een dergelijke workshop ook jouw ‘gelegenheidsteam’ fitter kan maken, neem dan contact met me op zodat we zicht krijgen of dit helemaal op de huid gemaakt kan worden voor jouw team.

Reacties zijn gesloten.